Příklad víceúrovňového menu

Submenu určité úrovně vznikne jednoduše přiřazením "rodičovského" menu k dané položce submenu jak je patrno z náhledu do administračního prostředí.

administrace